Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Különös közzétételi lista/pedagógus szakképzettsége

2014.10.06

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2014/2015. tanév

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
Dömsöd, Széchenyi út 9.
             
 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 
  pedagógus végzettség szakképzettség tanít
1. Mészáros Pálné
iskolaigazgató
tanár
közoktatási vezető
kémia, népművelés kémia 7.a,b,c 8.a,b,c
2. Pergerné Kenesei Krisztina
felsős igazgatóhelyettes
tanár
közoktatási vezető
matem., kémia matematika 6.a 7.c
3. Gacsné Gábor Mariann
alsós igazgatóhelyettes
tanító spec. kép.-e:
szakirányú szakkép.
mat.
tánc és dráma

néptánc

2.a 3.a,b
4. Ácsné Jaksa Szilvia köz. isk.-i tanár
ált. isk.-i tanár
közoktatási vezető
földr.
matem.
7.b oszt.főnöke
matematika
term. ismeret
földrajz

6.b 7.b 8.b,c
5. Ambruska Margit   tanító,tanár angol, testnev. angol
testnevelés
2.b 4.a,c 5.a,6.b,7.b,8.b 
6. Bábelné Varga Judit  tanító,tanár informatika 4.a oszt.főnöke
informatika

4.a 6.a 7.a,b 8.a,c
  Bagi Ferenc   táncpedagógus néptánc   1.a,b 2.a,b,c 4.a,b,c
7. Balázs Lajosné   tanító spec. kép.-e: ének 2.a oszt.főnöke 2.a 4.a
8. Béczi János   tanár testnevelés   1.a 5.a,b 7.b,c
9. Baloghné Bencze Noémi   tanár angol 6.a oszt. főnöke 4.a 5.b 6.a 7.a,b 8.c
10. Budainé Doroszlay Judit tanító spec. kép.-e: népműv. 4.c oszt.főnöke 4.c
11. Csaplárné Szilágyi Veronika   tanító spec. kép.-e: testnevelés   3.a
12. Cserna Eszter   tanító spec. kép.-e: testnevelés 3.a oszt.főnöke 3.a
13. Csömöri Erzsébet tanár magyar, könyvtár isk.könyvtár
7.c oszt.főnöke
magyar

5.a 7.b,c 8.b
14. Czeller Cecília   pedagógia nev.tan. 
Napközi specializáció
pedagógia napközis nevelő  
15. Faragó Attila tanár történelem
könyvtári inform.
5.a oszt.főnöke
történelem
technika
5.a,b 6.a,b 7.a,b,c
8.b,c
16. Fehér Lászlóné tanító spec. kép.-e: népműv. 1.b oszt.főnöke 1.b
  Földváriné Balikó Mariann   tanár ének-zene   5.a,b 6.a,b 7.a,b,c 8.a,b,c
  Földváriné Pergel Andrea   tanító magyar   8.c
17. Gábor Tünde tanító műv.ter.-e:
szakirányú szakkép.
term.ism.
dráma
ének
magyar
2.c napközis nevelő
18. Gacs Nikolett   tanító testnevelés napközis nevelő  
19. Gerenday Éva tanár földr., rajz 8.c oszt.főnöke
term.ismeret
földrajz
rajz
5.a,b 6.a,b 7.a,b,c 8.a,b,c
  Gulyás Lászlóné tanító, gyógyped. oligofrén ped.    
20. Ispánné Czibolya Andrea tanár mat., fizika, inform. 5.b oszt.főnöke
matematika
fizika
informatika

5.a,b
7.a,b,c 8.a,b,c
21. Keyha-Czeller Piroska tanító műv. ter.-e: magy. 2.c oszt.főnöke 2.c 
22. Kovács Bálintné tanár testnev., orosz 7.a oszt.főnöke
testnevelés
5.a,b 7.a 8.a,c
23. Major Anna tanító spec. kép.-e: orosz 1.a oszt.főnöke 1.a,b 
24. Nádiné Kamrás Zsuzsanna tanító spec. kép.-e: pedagógia 8.a oszt.főnöke 7.a, 8.a
25. Patonai István tanító, tanár testnev. 4.b oszt.főnöke 3.b,4.b
26. Patonai Istvánné tanító spec. kép.-e: testnev. 2.b oszt.főnöke 2.a,b,c
27. Patonai Nóra tanító műv. ter.-e: ének, mat. 3.b oszt.főnöke
ének
3.b,4.b
28. Pethesné Nyári Katalin tanár német 6.b oszt.főnöke
német

4.,5.,6.,7.,8. évf.
29. Sasné Boldizsár Mária   tanár magyar   5.b,6.a,b 7.a
30. Tóthné Porvay Zsuzsanna tanár biológia, testnev. testnevelés
természetism.
biológia
5.a,b,c 6.b
6.b
7.a,b 8.a,b
31. Varsányi Annamária tanító műv.ter.e angol angol 7.b, 8.b napközis nevelő
             
             
      név feladatkör  
 A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre 1. Csonka Nóra iskolatitkár  
2. Varga Anikó iskolatitkár  
    3. Kovács Sándorné pedagógiai asszisztens  
             
             
      név feladatkör  
 Technikai dolgozók 1. Földvári Mihályné takarítónő  
    2. Füzesi Zoltánné takarítónő  
    3. Gyökeres Ferenc fűtő, karbantartó, kertész  
    4. Nagy Zsigmondné takarítónő, kisegítő  
    5. Sass Edit takarítónő  
    6. Szakos Jánosné kézbesítő  
    7. Takács Tiborné takarítónő  
    8. Tóth Pálné takarítónő  
    9. Varga Pálné takarítónő